Voorschoolse opvang (7.15 uur- 8 uur)

De kinderen die zich voor 8 uur op school aanmelden, maken gebruik van de voorschoolse (betalende) opvang.

Ochtendtoezicht

Vanaf 8 uur kunnen alle kinderen terecht op de speelplaats. Onze jongste kleuters blijven dan nog even in de kleuterrefter. Dit is gratis.
Vanaf 8.15 uur kunnen alle jongste kleuters terecht in hun eigen kleuterklas bij hun eigen klasjuf. Op die manier kunnen zij hun schooldag op een rustige manier inzetten. We noemen dit ‘een zachte landing’.

Middagtoezicht

De kinderen die ‘s middags op school blijven, brengen de middagpauze door in de kleutertuin of op de speelplaats onder toezicht van de leerkrachten of vaste opvangmedewerkers.

Voor de allerkleinsten is er over de middag, tot ten laatste 14.20 uur, kans tot slaapgelegenheid in de slaapklas.

Naschoolse opvang

Op woensdag eindigen de lessen om 11.40 uur en is er gratis toezicht tot 13.30 uur.
Op vrijdag eindigen de lessen om 15 uur en is er gratis toezicht tot 15.15 uur.
Op andere dagen eindigen de lesactiviteiten  om 15.50 uur. Er is gratis toezicht tot 16.15 uur.
Na het gratis toezicht kunnen de kinderen in de opvang blijven mits betaling.
Op woensdag tot uiterlijk 18 uur.
Op de andere dagen uiterlijk tot 18.30 uur.
Om een te lange avondopvang te vermijden, organiseert gymmeester Pieter voor de oudste kleuters en eerste en tweede leerjaar ’s avonds een extra sportactiviteit.

Uit respect voor de mensen die de opvang verzorgen, vragen wij om uw kind tijdig op te halen. Er zal een extra vergoeding gevraagd worden wanneer kinderen te laat worden opgehaald in de opvang.

Begeleide studie

De leerlingen vanaf het derde leerjaar kunnen in de begeleide studie hun taak onder toezicht van een leerkracht of opvangmedewerker uitvoeren. De leerkracht of vaste opvangmedewerker ziet erop toe dat de kinderen rustig kunnen werken.

Kijk hier voor prijzen.