Het CLB … voor elke leerling, elke ouder en elke school!

In Vlaanderen werkt elke erkende school samen met een CLB. Wij werken samen met het Vrij CLB regio Gent.

 

Wat is een CLB?

CLB staat voor: Centrum voor Leerlingenbegeleiding. Het centrum bestaat uit een team van mensen die met jou alles delen over je kind. Alles wat belangrijk is voor een ouder of leerkracht kan besproken worden. Hoe doet je kind het op school? Hoe voelt je kind zich? Hoe is zijn/haar gezondheid? Het welbevinden van je kind staat centraal.

Waarom komt het CLB op school?

Wanneer je vragen hebt, kan je altijd terecht bij één van de leerkrachten of de directeur. Vind je geen antwoord op je vragen? Dan kan de samenwerking met het CLB starten. Vanaf 12 jaar mag je kind daar zelf over beslissen. Om de goede samenwerking met iedereen te onderhouden komen onze collega’s van het CLB vaak op school. De begeleiding start pas na overleg en goedkeuring van de ouders. Om de begeleiding goed te laten verlopen zijn de ouders en de leerkrachten dan ook een zeer belangrijke informatiebron. Alle gegevens worden in vertrouwen gebruikt omdat we gebonden zijn aan de regels van het beroepsgeheim en de bescherming van de privacy.

Hoe werkt het CLB samen met een leerling?

Eén van de medewerkers zal starten met een inleidend gesprek. Hierbij wordt nagegaan wat jouw kind precies nodig heeft en hoe we hem of haar op school of thuis kunnen helpen. Afhankelijk van de antwoorden die we krijgen, kunnen we :

  • Een gesprek doen met de ouders
  • Observeren in de klas
  • Overleggen met de leerling
  • Een test doen

Vervolgens bespreken we de onderzoeksgegevens op school. Dat gebeurt in functie van wat de leraar allemaal nodig heeft om je kind optimaal te kunnen begeleiden. We doen dit in samenspraak met jullie en onze hulp is volledig gratis.

Wie is het CLB-team?

Het CLB-team kan je bereiken op de volgende gegevens:

  • Adres: Marialand 29, 9000 Gent
  • Telefoon: 09 / 277 83 40

De contactpersoon voor onze school is Heleen Bollens.

Met welke vragen kan je naar een CLB?

Bij het CLB kan je terecht met vragen over:

  • Preventieve gezondheid: inentingen, zicht, gehoor, groei en gewicht, …
  • Sociaal en emotioneel functioneren: stress, pestproblemen, sociaal gedrag, …
  • Ontwikkelen en leren: taal, lezen, schrijven, rekenen, …
  • Onderwijsloopbaan: studiekeuze, spijbelen, een andere school kiezen, …

Wat moet en wat mag?

Het uitgangspunt van het CLB is dat ze werken op vraag van de leerlingen, de ouders en de school. Het CLB heeft namelijk ook wettelijk verplichte opdrachten zoals de medische onderzoeken en de gezondheidsmaatregelen bij besmettelijke ziekten. Daarnaast komen ze ook tussen als leerlingen spijbelen of opgroeien in verontrustende situaties. Alle CLB-gegevens i.v.m. jouw kind houden ze bij in een dossier. Meer informatie over hun werking en je rechten als ouder vind je op www.vclbgent.be of www.ond.vlaanderen.be/clb.