Ons schoolteam

Organigram 

Het schoolbestuur

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in een school. Het is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs. Ons schoolbestuur is de VZW Provincialaat der Broeders van Liefde, gevestigd in de Stropstraat 119 te 9000 Gent.

Ons schoolbestuur wordt als volgt verpersoonlijkt:

Gedelegeerd bestuurder: dhr. Koen Oosterlinck
Gemandateerde van het schoolbestuur: Yves Demaertelaere, voorzitter interne beroepscommissie
Congregationele pedagogische begeleiders:

  • dr. Raf Missorten pedagogisch hoofdbegeleider
  • mevr. Veronique De Kock, pedagogisch begeleider voor het kleuteronderwijs,
  • dhr. Ewan Claeyssens, pedagogisch begeleider voor het lager onderwijs.

U kunt het schoolbestuur telefonisch bereiken: 09/221 45 45
(Fax: 09/221 98 89 ).

Dichtbij 2011-5, In balans, woordenwolk inkom provincialaat fotograaf Filip Erkens
_DSC3635

De scholengemeenschap

Onze school vormt samen met enkele andere scholen de ‘Scholengemeenschap Archipel.
Zetel: Centraal Secretariaat, E. De Deynestraat 2, 9000 Gent
Coördinerend directeur: Dhr. Geert Weymaere

Volgende scholen maken deel uit van onze scholengemeenschap:

Vrije Basisschool, Ebergiste De Deynestraat 2, 9000 Gent
Vrije Basisschool, Ottergemsesteenweg 155, 9000 Gent
Vrije Basisschool, Smidsestraat 76, 9000 Gent
Vrije Basisschool, Gavergrachtstraat 97, 9031 Drongen
Vrije Basisschool, Baarledorpstraat 4, 9031 Drongen
Vrije Basisschool, Oude-Abdijstraat 11, 9031 Drongen
Vrije Basisschool, Oudeheerweg 3, 9051 Sint-Denijs-Westrem
Vrije Lagere School BuO, Ebergiste De Deynestraat 1, 9000 Gent
Vrije Basisschool BuO, Jules Destréelaan 67, 9050 Gentbrugge

Onze scholengemeenschap wordt vooral ingezet voor de personeelsadministratie en het opvolgen van veiligheid en hygiëne.