_DSC5838

Op school staat de ontwikkeling en het leren van alle kinderen centraal.

Leerkrachten werken aan een veilig en positief leerklimaat, waardoor leerlingen zich goed voelen op school en tot leren kunnen komen. Kinderen mogen fouten maken en we respecteren het ontwikkelingstempo van elk kind. We proberen aandacht te schenken aan ieders talent en beperking.

We hebben oog voor het sociaal-emotioneel functioneren van onze kinderen, het opdoen van kennis, hun zelfstandigheid, positief zelfbeeld en de ontwikkeling van zijn/haar talenten.

Op allerlei manieren stimuleren we de (groei)mindset, zodat de kinderen het beste uit zichzelf leren halen. Met lesjes over de fictieve robotjes Fixie en Growie, de leerkuil en onze manier van complimenten geven, streven we bij onze kinderen naar motivatie, doorzettingsvermogen en een passie voor ontwikkeling en leren.

In de kleuterschool hebben we aandacht voor wiskundige initiatie. Verder stimuleren we met de executieve functies de prille zelfstandigheid van de kinderen. Hierop bouwen we verder in de lagere school door te werken volgens het principe van binnenklasdifferentiatie. De leerkracht geeft niet altijd frontaal les, maar biedt leerstof aan op verschillende niveaus. De leerlingen schatten hun eigen niveau in, en de leerkracht coacht hen hierin. Op deze manier zijn de kinderen sterk zelfstandig, op hun eigen niveau aan het werk.

We kijken ook verder dan onze school alleen en begeleiden onze kinderen, samen met het CLB, naar een goede keuze voor het secundair.