Op bezoek in de buurt? Samenwerken met de internationale school? Superwereldmol, inleefateliers, helpen in de slaapklas/refter/keuken, schoolparlement, schoolse projecten, verjaardagsfeestjes per maand, Zuidactie, brieven schrijven aan Afrika, pauwmoment (jarigen van de week), veel overleg tussen de collega’s, een hecht team, …

Door de familiale sfeer die onze school kenmerkt, voelen onze kinderen zich snel veilig.

Gezelligheid, warmte, vriendschap, verdraagzaamheid, respect, zorg dragen voor… we proberen het op allerlei manieren binnen de school na te streven.

 • Elke vrijdagnamiddag is er een schools pauwmoment waarbij de jarigen van de komende week in de kijker worden gezet. Het ideale moment voor veel kinderen om dapper een liedje, een dansje, een trucje of… aan heel de school te tonen!
 • De kinderen van 5de lj en 6de lj lezen per twee samen met een leerling van het 2de lj of 3de lj.
 • De oudste kinderen begeleiden de jongste kleuters in de slaapklas of in de kleuterrefter. Vanaf het 3de lj helpen alle kinderen in beurtrol in de keuken en de eetzaal. Zij zijn onze schoolbevers.
 • Samen leven is samen feest vieren: Sint, Kerst, carnaval, verjaardagsfeestjes waar alle kleine en grote jarigen van die maand samen knutselen, kaas- en wijnavond, schoolfeest…
 • Juf Shirley en meester Nathan organiseren driemaal per jaar een schoolparlement. Op deze momenten kunnen de leerlingen ideeën geven om onze school nog fijner te maken. Uit elke klas van de bovenbouw nemen hier twee verkozen leerlingen aan deel. Voorafgaand aan de vergadering gaan zij op hun beurt luisteren naar de onderbouw om te bespreken puntjes te sprokkelen. Nadien brengen deze leerlingen ook verslag uit bij de jongere leerlingen.
 • Ouders en grootouders nodigen we jaarlijks uit om in de klas van hun kleuter of eersteklasser te komen meegenieten van het schoolleven.
 • Regelmatig zijn er grote schoolse projecten waarbij we over de grenzen van de klassen heen met elkaar samenwerken.Zo hadden we al verschillende Zuidacties en projectweken rond techniek, kunst, oorlog enz.

Zuidactie 2019

Uiteindelijk vergeten we niet om de kinderen hun plaats in de samenleving te helpen ontdekken:

 • Leerkrachten maken wekelijks tijd voor actua in de klas.
 • We nemen deel aan inleefateliers die de kinderen laten kennismaken met andere culturen.
 • De kinderen van het 5de lj schrijven brieven aan een school in Afrika.
 • Jaarlijks houden we een Zuidactie, waarbij een buitenlands project van de Broeders van Liefde centraal staat.