Elke huistaak of les wordt steeds in de schoolagenda van de leerling vermeld.
In het eerste en tweede leerjaar kan er een gelegenheidstaak (bijv. lezen, schrijven, tafels) meegegeven worden.
Geregelde huistaken worden pas vanaf het derde leerjaar meegegeven.
In het vijfde en het zesde leerjaar kunnen elke dag taken en lessen opgegeven worden. Om een goede studiegewoonte te bevorderen, worden sommige lessen of opdrachten enkele dagen vooraf ingeschreven. Op die manier leren kinderen vanaf de derde graad hun huistaken en lessen plannen.