3B4A5AHomepage

Onze muzische driedaagse was een topper om niet gauw te vergeten! Onder een zeer professionele begeleiding ontdekten de kinderen 5 talenten waarvan ze niet wisten dat ze die in de kiem hebben. De rode draad hierbij is positieve omkadering! Elke poging tot creativiteit wordt op een natuurlijke wijze in de bloemetjes gezet. Mooi om zien!
Ze werden aangemoedigd door de docenten, maar evengoed door hun medeleerlingen. Grenzen werden verlegd.
Stilaan werden de verschillende disciplines (bewegingsexpressie, drama en muziek) aan elkaar gekoppeld om tot één geheel- voorstelling te komen. ‘Contrast’ en ‘Van Eyck’ zijn de centrale thema’s.