1A

Nog 3 lesdagen en een welverdiende krokusvakantie kan voor de kinderen beginnen (en voor de leerkrachten…). Graag zet ik nog even enkele weetjes uit de eerste klas op een rijtje.

  • Bij wiskunde zijn we volop bezig ons de getallen tot en met 20 eigen te maken. We leren ze ook te plaatsen op de getallenas. Daarnaast leren we de optellingen en aftrekkingen tot 10 volop te automatiseren. Bij metend rekenen hanteren we volop de meter, liter, kilogram en het uur. Ook de dagen van de week zouden moeten gekend zijn.
  • Bij taal besteden we meer en meer tijd aan het begrijpend lezen. Naast het technische lezen moeten de kinderen eigenlijk ook weten wat ze lezen. Dat kunnen jullie ook vragen bij het individueel lezen thuis. Blijven jullie aandacht besteden aan het heel regelmatig individueel lezen met jullie kind. Ik heb de indruk dat sommige kinderen uit onze klas, zeker wat lezen betreft, wat ter plaatse blijven trappelen. Het zou fijn zijn dat er, ook in de krokusvakantie, regelmatig wordt gelezen.
  • Bij wero hebben we de thema’s beeldig, links-rechts en dromen bestudeerd. Bij godsdienst leerden we over de Barmhartige Samaritaan. Een verhaal dat, jammer genoeg, nog altijd brandend actueel is.
  • Vorige vrijdag startte de week tegen het pesten. Vandaag leerde een extern persoon ons lichaamsmanieren om weerbaarder te staan tegenover anderen. (Zie foto’s onderaan)
  • Vrijdag krijgt jullie kind ook zijn/haar derde rapport mee naar huis. Dit is een momentopname van hoe jullie kind vordert op leer- en leefvlak. Weet dat elk kind uit onze klas echt zijn best doet… .
  • Vrijdag vieren we carnaval op onze school. Jullie kind mag vrijdag verkleed naar school komen. Zoek het alstublieft niet te ver en koop niets aan.
  • Morgen proberen we ook een uitnodiging/brief mee te geven met info over het schoolfeest van 4 mei en met info over het feest op 30 mei.

Vele groeten